top of page

Onstaan geschiedenis van de parochie

 

De wijk "Het Rooi" met de veldekens, het Pulhof en het Fruithof kreeg in de zestiger jaren een nieuw uitzicht. Straten werden getrokken en appartementsgebouwen gebouwd. Hat aantal inwoners nam sterk toe. De aanleg van de Ring zorgde voor en drastische scheiding van "Oud-Berchem"en de verbreding van de Grote Steenweg zonderde de wijk af van de reeds dichtbevolkte buurt aan de overzijde van de steenweg. Oprichting van een nieuwe parochie werd noodzakelijk.

Belangrijke data:

 • 06 oktober 1968 eerste eucharistieviering in turnzaal door  E.H.Piet Van Geel

 • 25 november 1968 benoeming kapelaan  E.H. Caris

 • 13 december 1968  in een open vergadering wordt de naam gekozen van de parochie  “ De Verrezen Heer”

 

 • 01 januari  1969 officiële start kapelanij

 • 10 december 1969 parochie “ De Verrezen Heer” erkend

 

 • 07 maart 1970 officiële aanstelling van pastoor E.H. Caris

 • 05 april 1970 oprichtingsvergadering kerkraad

 • 18 april 1970 eerste verkiezing parochie raad

 

 • 13 april 1977 aanvang bouwwerken kerk

 • 10 september 1977 plechtige hoeksteenlegging door Mgr. Daem

 

 • 24 juni 1978  kerkwijding door Mgr. Daneels

bottom of page